MinecraftEDU

Vi har ett pågående projekt på vår skola där vi använder Minecraft i undervisningen och med ett mål att under läsåret 2015-2016 delta i en universitetsstudie huruvida Minecraft skulle kunna hjälpa förstå matematik bättre.

Studien är en bidragande orsak varför vi vill skaffa oss så mycket kunskap om lärarmodifikationen MinecraftEDU redan nu. Vi deltar också i MinecraftEDU:s Hosting Beta med en server i molnet.