Rules of Conduct | REGLER

Underligt nog gör sig reglerna enklare att förstå på engelska. Man kan koppla dem mot Europakonventionen och därför också nyckelkompetenser för livslångt lärande. Lava och TNT i kombination med att förstöra för andra är inte tillåtet! Precis som i verkligheten måste man iaktta försiktighet när man handskas med explosiv vara.

A bit surpirsed it was easier to write down and understand the rules in English than Swedish :)