Kursinformation | Syftet med kursen

Bekanta sig med programmering på ett nytt sätt, genom verktyget MinecraftEDU kan man också använda ComputerCraftEDU (Lua programmering).

Övriga kursmål är nyckelkompetenser för livslångt lärande som finns inskrivet i varje examensgrund och avser kompetens som behövs vid fortgående inlärning, för att kunna möta framtiden och nya situationer samt för att klara sig i arbetslivets föränderliga förhållanden. De utgör en viktig del både i yrkeslivet som för den enskilde individens livskvalitet och personlighetsutveckling. Nyckelkompetenser som ett bonuslärande i Minecraft toppas av problemlösning, samarbete, matematik och informationsteknik.

Nyckelkompetenser för livslångt lärande är
(1) Lärande och problemlösning (2)Interaktion och samarbete (3) Yrkesetik (4) Hälsa, säkerhet och funktionsförmåga (5) Initiativförmåga och företagsamhet (6) Hållbar utveckling (7) Estetik (8) Kommunikation och mediekunskap (9) Matematik och naturvetenskaper (10) Teknologi och informationsteknik och (11) Aktivt medborgarskap och olika kulturer.

Läromaterial
MinecraftEDU, programvara finns i skolan.
Ett eget Minecraft konto och ni måste ge mig användarnamnet i god tid innan kursstart, annars blir ni inte inlagda i systemet.

Bedömning
Ej deltagit: då har man varit mer borta än på plats.
U0: Är på plats men förstör för andra, bryter mot reglerna
N1: deltar i aktivt i kursen, med andra ord, spelar Minecraft i skolan tillsammans med övriga.
G2: deltar aktivt i kursen och börjar använda ComputerCraft i spelandet, drag-drop kodar.
B3: deltar aktivt i kursen och börjar använda ComputerCraft i spelandet, kodar med text.